Registrer deg

Håndverksinstituttet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. En av Håndverksinstituttets oppgaver er å holde et nasjonalt register over håndverkere og lærebedrifter i små håndverksfag. Registeret er godkjent av Datatilsynet

Benytt skjemaet under for å registrere:

  • deg som håndverker
  • lærebedrift i små håndverksfag

Skjemaet returneres Norsk håndverksinstitutt  per post eller e-post.